Główne założenia

 1. Regulamin opisuje zasady uczestnictwa w wyścigu rowerowym Sudovia Gravel, który przeprowadzany jest na terenie Suwalszczyzny oraz obszaru przygranicznego Polski i Litwy.
 2. Wyścig organizowany jest w dniach 20-22 maja 2022 w trzech formułach:
  1. Ultra Sudovia Gravel – ultramaratonu rowerowego z zasadą samowystarczalności i możliwością jazdy non-stop w dniach 20-22 maja 2022 roku;
  2. Sudovia Gravel Stage Race – trzydniowego wyścigu etapowego ze startem i metą zlokalizowaną nad jeziorem Szelment;
  3. Sudovia Gravel Marathon – jednodniowy wyścig na dystansie około 180 km, który odbędzie się 21 maja 2022 roku. 
 3. W wyścigu mogą wystartować tylko osoby pełnoletnie.
 4. Limit miejsc to 450 uczestników w sumie dla wszystkich trzech formatów Sudovia Gravel.
 5. Łączny dystans Ultra Sudovia Gravel oraz wyścigu etapowego Sudovia Gravel będzie liczyć około 450 km. Trasa poprowadzona jest po drogach szutrowych, polnych, leśnych oraz asfaltowych o możliwie najmniejszym natężeniu ruchu.
 6. Biuro wyścigu, start oraz meta zawodów zlokalizowane będą nad jeziorem Szelment.
 7. Udział w zawodach jest dobrowolny.
 8. Przestrzeganie zasad regulaminu jest obowiązkowe, a każdy zawodnik pisemnie akceptuje regulamin przed startem.
 9. Ideą wyścigu jest popularyzacja kolarstwa, aktywności fizycznej oraz walorów turystycznych regionu.

Zasady udziału w wyścigu i opłaty

Opłata rejestracyjna:

 1. Zgłoszenia do udziału należy dokonać poprzez zakup i opłacenie opłaty rejestracyjnej dostępnej w oficjalnym sklepie sklep.gravel.love podając wszystkie wymagane dane.
 2. Rejestracja zostanie uruchomiona 24 października 2021 roku o godzinie 20:00.
 3. Po zarejestrowaniu się należy wnieść opłatę rejestracyjną w wysokości 100 PLN przelewem na podany numer konta lub za pośrednictwem udostępnionych płatności natychmiastowych.
 4. Opłata rejestracyjna ma charakter bezwrotny, gwarantuje miejsce na liście rejestracyjnej, prawo do zakupu opłaty startowej i jest potwierdzeniem chęci wzięcia udziału w zawodach.
 5. Po zarejestrowaniu się należy wnieść opłatę rejestracyjną maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku braku uregulowania, zgłoszenie zostaje anulowane i wraca do puli wolnych miejsc.

Opłata startowa:

 1. Opłata startowa jest kolejnym krokiem potwierdzającym udział w wyścigu i znalezienie się na liście startowej.
 2. Opłata startowa wynosi w zależności od wybranej formuły:
  1. Ultra Sudovia Gravel
   • do 31.01.2022 r. – 249 PLN
   • do 28.02.2022 r. – 279 PLN
   • do 30.03.2022 r. – 309 PLN
   • po 1.04.2022 r. – 339 PLN
  2. Sudovia Gravel Stage Race:
   • do 31.01.2022 r. – 399 PLN
   • do 28.02.2022 r. – 449 PLN
   • do 30.03.2022 r. – 499 PLN
   • po 1.04.2022 . – 549 PLN
  3. Sudovia Gravel Marathon:
   • do 31.01.2022 r. – 99 PLN
   • do 28.02.2022 r. – 119 PLN
   • do 30.03.2022 r. – 139 PLN
   • po 1.04.2022 . – 159 PLN
 3. Brak uiszczenia opłaty startowej do 15.04.2022 r. spowoduje przeniesienie zawodnika na listę rezerwową i zwolnienie miejsca do puli.
 4. Opłatę startową należy zakupić i opłacić za pośrednictwem oficjalnego sklepu sklep.gravel.love podając wszystkie wymagane dane.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w wyścigu opłata startowa podlega zwrotowi zgodnie z poniższym harmonogramem:
  • do 15.02.2022 r. – 100% opłaty startowej
  • do 15.03.2022 r. – 75% opłaty startowej
  • do 15.04.2022 r. – 50% opłaty startowej
  • po 15.04.2022 r. opłata startowa nie będzie zwracana
 6. W przypadku chęci przepisania pakietu startowego na inną osobę lub na kolejną edycję Sudovia Gravel Organizator pobiera opłatę administracyjną w wysokości 50 złotych. Przepisanie pakietu startowego jest możliwe do wtorku 17 maja 2022 do północy.

Zasady wyścigu:

 1. Start w wyścigu możliwy jest na każdym typie roweru lub jednośladu, który napędzany jest siłą mięśni. Nie jest możliwy start na rowerach i pojazdach z napędem elektrycznym i spalinowym.
 2. W wyścigu może wystartować każda osoba pełnoletnia, która ma świadomość swoich możliwości fizycznych. Organizator zaleca odpowiednie przygotowanie i wcześniejszy trening w jeździe długodystansowej, który może pomóc w zdobyciu niezbędnego doświadczenia.
 3. Każdy z uczestników startuje w wyścigu na własną odpowiedzialność, co potwierdza pisemnym oświadczeniem przed startem.
 4. Każdy z uczestników ma obowiązek poruszania się przez cały czas trwania wyścigu w kasku sztywnym. Osoby nieposiadające kasku sztywnego nie zostaną dopuszczone do startu, a udokumentowane przypadki jazdy bez kasku w trakcie wyścigu będą karane dyskwalifikacją.
 5. Każdy z uczestników deklaruje, że w dniu startu nie jest pod wpływem środków zakazanych przez POLADA i WADA oraz dobrowolnie podda się ewentualnej kontroli antydopingowej po zakończeniu rywalizacji.
 6. Uczestnik, u którego zostaną stwierdzone niedozwolone substancje o których mowa w pkt. 10 zostanie dożywotnio zdyskwalifikowany.
 7. W przypadku zmiany terminu wydarzenia z przyczyn niezależnych od organizatora uczestnikom przysługuje prawo zwrotu opłaty startowej lub bezkosztowe przepisanie na nowy termin.

Przebieg wyścigu:

 1. Start wyścigów Sudovia Gravel Ultra oraz Sudovia Gravel Stage Race zaplanowany jest 20 maja 2022 r. o godzinie 6:00 i odbędzie w grupach. W pierwszej kolejności na trasę wypuszczone zostaną osoby biorące udział w Ultra Sudovia Gravel. Bezpośrednio po starcie “ultra” odbędzie się start zawodników, którzy wybrali wyścig Sudovia Gravel Stage Race.
 2. W przypadku Sudovia Gravel Stage Race start w drugim oraz trzecim dniu rozpocznie się o godzinie 6:00 i odbędzie się wg odwróconej klasyfikacji z poprzedniego etapu tzn. najszybsi zawodnicy na trasę wypuszczeni zostaną jako ostatni.
 3. Start wyścigu Sudovia Gravel Marathon odbędzie się bezpośrednio po starcie drugiego etapu Sudovia Gravel Stage Race. 
 4. Ostateczna decyzja o wielkości i podziale grup startowych zostanie podjęta uwzględniając aktualną sytuację epidemiczną związaną z pandemią koronawirusa COVID-19, obowiązujące przepisy sanitarne oraz prawo o ruchu drogowym.
 5. Limit czasowy dla uczestników Sudovia Gravel Ultra wynosi 72 h brutto i liczony jest od momentu startu. Limit czasowy dla uczestników Sudovia Gravel Stage Race oraz Sudovia Gravel Marathon kończy się o północy danego dnia.
 6. Czas przejazdu Ultra Sudovia Gravel liczony jest od startu do momentu pojawienia się zawodnika na mecie. Obowiązuje zasada czasu netto.
 7. Czas przejazdu Sudovia Gravel Stage Race jest sumą czasów liczonych od startu do momentu pojawienia się na mecie etapu. Obowiązuje zasada czasu netto.
 8. Czas przejazdu Sudovia Gravel Marathon jest sumą czasów liczonych od startu do momentu pojawienia się na mecie etapu. Obowiązuje zasada czasu netto.
 9. Na trasie będą wyznaczone wirtualne punkty kontroli czasu, przez które musi przejechać każdy zawodnik aby zostać uwzględnionym w końcowej klasyfikacji.
 10. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w nadajnik GPS dostarczony przez organizatora, który będzie monitorować jego pozycję na trasie przez cały czas trwania wyścigu.
 11. Śledzenie pozycji zawodników będzie możliwe poprzez stronę internetową wyścigu i będzie mieć charakter ogólnodostępny dla wszystkich użytkowników.
 12. Każdy zawodnik będzie mieć możliwość pobrania trasy w formacie pliku .gpx, który można będzie wgrać na dowolne urządzenie do nawigacji (licznik GPS, smartfon, smartwatch etc.)
 13. Wyścig ma formułę pełnej samowystarczalności. Zakazana jest każda forma zaplanowanej wcześniej pomocy z zewnątrz przez osoby nie biorące udziału w wyścigu.
 14. Zawodnicy mogą pomagać sobie wzajemnie podczas trwania wyścigu.
 15. Zawodnicy sami decydują o odpowiedniej dla siebie strategii. W przypadku ultra możliwa jest jazda non-stop, lecz organizator ze względów bezpieczeństwa rekomenduje odpoczynek w nocy i jazdę przy świetle dziennym.
 16. W przypadku Ultra Sudovia Gravel zabroniona jest wcześniejsza rezerwacja noclegów przed startem wyścigu. Można dokonywać rezerwacji i planować dowolnie punkty noclegu zaraz po przekroczeniu linii startu.
 17. Możliwe jest opuszczenie trasy w celach noclegu, zakupów, skorzystania z serwisu rowerowego, pomocy medycznej czy innych niezbędnych czynnościach dla ukończenia wyścigu. Warunkiem jest powrót na trasę w tym samym miejscu, w którym się ją opuściło.

Zobowiązania uczestnika wyścigu:

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad fair play i ducha sportowej rywalizacji.
 2. Uczestnik zobowiązuje się przejechania trasy samodzielnie, bez pomocy z zewnątrz.
 3. Uczestnika Ultra Sudovia Gravel oraz Sudovia Gravel obowiązują zasady korzystania z dróg publicznych oraz przepisy Kodeksu o Ruchu Drogowym.
 4. Uczestnik, który podejmie decyzję o wycofaniu się z wyścigu zobowiązany jest do powiadomienia organizatora drogą telefoniczną/sms.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu nadajnika GPS po zakończeniu wyścigu lub niezwłocznego odesłania na wskazany adres po decyzji o wycofaniu się z rywalizacji i opuszczeniu trasy przed metą.
 6. W przypadku uszkodzenia lub utraty nadajnika GPS uczestnik zostanie obciążony przez organizatora opłatą w wysokości 500 zł.
 7. Surowo zabronione jest pozostawianie śmieci na trasie wyścigu, dlatego każdy zawodnik zobowiązuje się do zachowania zasad dbania o środowisko naturalne. Wszelkie udowodnione przypadki pozostawienia śmieci, które nie są biodegradowalne, będą karane dożywotnią dyskwalifikacją.
 8. Udział w wydarzeniu jest dobrowolny i odbywa się na własną odpowiedzialność uczestnika. Rekomenduje się posiadanie ważne polisy od odpowiedzialności cywilnej np. kolarskieOC.pl oraz następstw nieszczęśliwych wypadków np. kolarskieNNW.pl

Zobowiązania organizatora:

 1. Przekazanie uczestnikom pakietu startowego, w którym znajdą się przydatne dla uczestnika akcesoria i numer startowy.
 2. Wypożyczenie uczestnikom nadajników GPS do śledzenia pozycji na trasie.
 3. Zapewnienie wyników online dostępnych przez cały czas trwania wydarzenia – z podziałem na ultra maraton i wyścig etapowy.
 4. Udostępnienie trasy w formie mapy oraz pliku .gpx wraz z opisem przebiegu.
 5. Wykonanie odprawy dla wszystkich zawodników przed startem z zakomunikowaniem najważniejszych zasad.
 6. Uhonorowanie każdego uczestnika, który ukończy zawody w wyznaczonym limicie pamiątkowym trofeum sportowym.
 7. Zapewnienie posiłku regeneracyjnego na starcie oraz na mecie zawodów dla wszystkich uczestników Ultra Sudovia Gravel, którzy dojadą do mety w wyznaczonym limicie czasu. W przypadku wyścigu etapowego Sudovia Gravel posiłek regeneracyjny będzie przysługiwał uczestnikom po każdym etapie.