Główne założenia

 1. Regulamin opisuje zasady uczestnictwa w rajdzie rowerowym Sudovia Gravel, który przeprowadzany jest na terenie Suwalszczyzny oraz obszaru przygranicznego Polski i Litwy.
 2. Rajd organizowany jest w dniach 17-19 maja 2024 w czterech formułach:
  1. Sudovia Gravel Ultra – ultramaratonu rowerowego z zasadą samowystarczalności i możliwością jazdy non-stop w dniach 17-19 maja 2024 roku;
  2. Sudovia Gravel Etapówka – trzydniowego rajdu etapowego ze startem i metą zlokalizowaną nad Jeziorem Szelment;
  3. Sudovia Gravel Klasyk – jednodniowy rajd na dystansie około 160 km, który odbędzie się 18 maja 2024 roku. 
  4. Sudovia Gravel Sprint – jednodniowy rajd na dystansie około 80 km, który odbędzie się 18 maja 2024 roku. (w tym także dla osobnej kategorii rowerów elektrycznych).
 3. W rajdzie mogą wystartować tylko osoby pełnoletnie.
 4. Limit miejsc to 400 uczestników w sumie dla wszystkich trzech formatów Sudovia Gravel.
 5. Łączny dystans Ultra Sudovia Gravel będzie wynosić około 420 km, rajdu etapowego Sudovia Gravel będzie liczyć około 300 km. Trasa poprowadzona jest po drogach szutrowych, polnych, leśnych oraz asfaltowych o możliwie najmniejszym natężeniu ruchu.
 6. Biuro rajdu, start oraz meta zawodów zlokalizowane będą w ośrodku WOSIR Szelment nad jeziorem Szelment.
 7. Udział w zawodach jest dobrowolny.
 8. Przestrzeganie zasad regulaminu jest obowiązkowe, a każdy zawodnik pisemnie akceptuje regulamin przed startem.
 9. Ideą rajdu jest popularyzacja kolarstwa, aktywności fizycznej oraz walorów turystycznych regionu.

Zasady udziału w rajdzie i opłaty

Opłata rejestracyjna:

 1. Zgłoszenia do udziału należy dokonać poprzez zakup i opłacenie opłaty rejestracyjnej dostępnej w oficjalnym sklepie sklep.gravel.love podając wszystkie wymagane dane.
 2. Rejestracja zostanie uruchomiona 1 października 2023 roku o godzinie 20:00.
 3. Po zarejestrowaniu się należy wnieść opłatę rejestracyjną w wysokości 125 PLN przelewem na podany numer konta lub za pośrednictwem udostępnionych płatności natychmiastowych.
 4. Opłata rejestracyjna ma charakter bezwrotny, gwarantuje miejsce na liście rejestracyjnej, prawo do zakupu opłaty startowej i jest potwierdzeniem chęci wzięcia udziału w rajdzie.
 5. Po zarejestrowaniu się należy wnieść opłatę rejestracyjną w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku braku uregulowania, zgłoszenie zostaje anulowane i wraca do puli wolnych miejsc.
 6. Rejestrując się na dwa wybrane wydarzenia w 2024 w koszyku można wpisać kod JADEDWA2024, który obniża każdą z opłat rejestracyjnych do poziomu 110 PLN. Rejestrując się na wszystkie trzy wydarzenia w 2024 w koszyku można wpisać kod JADEWSZYSTKO2024, który obniża każdą z opłat rejestracyjnych do poziomu 100 PLN. Kody zachowują ważność tylko do końca października 2023.

Opłata startowa:

 1. Opłata startowa jest kolejnym krokiem potwierdzającym udział w rajdzie i znalezienie się na liście startowej.
 2. Opłata startowa wynosi w zależności od wybranej formuły:
  • Sudovia Gravel ULTRA:
   • do 29.02.2024 r. – 279 PLN
   • od 1.03.2024 r. do 15.03.2024 r. – 309 PLN
   • od 16.03.2024 r. do 15.04.2024 r. – 339 PLN
   • po 16.04.2024 r. – 369 PLN
  • Sudovia Gravel ETAPÓWKA:
   • do 29.02.2024 r. – 449 PLN
   • od 1.03.2024 r. do 15.03.2024 r. – 499 PLN
   • od 16.03.2024 r. do 15.04.2024 r.– 549 PLN
   • po 16.04.2024 r. – 599 PLN
  • Sudovia Gravel KLASYK:
   • do 29.02.2024 r. – 119 PLN
   • 1.03.2024 r. do 15.03.2024 r. – 139 PLN
   • od 16.03.2024 r. do 15.04.2024 r.– 159 PLN
   • po 16.04.2024 r. – 179 PLN
  • Sudovia Gravel SPRINT
   • do 29.02.2024 r. – 119 PLN
   • 1.03.2024 r. do 15.03.2024 r. – 139 PLN
   • od 16.03.2024 r. do 15.04.2024 r.– 159 PLN
   • po 16.04.2024 r. – 179 PLN
 3. Brak uiszczenia opłaty startowej do 16.04.2024 r. spowoduje przeniesienie zawodnika na listę rezerwową i zwolnienie miejsca do puli.
 4. Opłatę startową należy zakupić i opłacić za pośrednictwem oficjalnego sklepu sklep.gravel.love podając wszystkie wymagane dane.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie opłata startowa podlega zwrotowi zgodnie z poniższym harmonogramem:
  • do 15.03.2024 r. – 100% opłaty startowej
  • do 31.03.2024 r. – 75% opłaty startowej
  • do 15.04.2024 r. – 50% opłaty startowej
  • po 15.04.2024 r. opłata startowa nie będzie zwracana
 6. W przypadku chęci przepisania pakietu startowego na inną osobę lub na kolejną edycję Sudovia Gravel (lub inne rajdy: Great Lakes Gravel, Varmia Gravel) Organizator pobiera opłatę administracyjną w wysokości 50 złotych. Przepisanie pakietu startowego jest możliwe do 6 maja 2024 do północy.
 7. W przypadku jeśli uczestnik przeniósł opłatę startową z 2023 roku na 2024, nie ma możliwości jej zwrotu na warunkach opisanych w punkcie 5.
 8. Istnieje możliwość jednorazowego, bezpłatnego przesunięcia wpłaconego wpisowego (opłata rejestracyjna+startowa) na inny rajd w cyklu rozgrywany w tym samym roku (np. z Sudovii 2024 na GLG 2024). Każde kolejne przesunięcie będzie objęte opłatą administracyjną w wysokości 50 zł.
 9. Istnieje możliwość zmiany wybranego formatu rajdu również w sytuacji gdy opłata rejestracyjna plus startowa zostały wniesione. Zmiana z formatu Ultra lub Klasyka na Etapówkę wymaga dopłaty różnicy. Jeśli zmiana odbywa się z Etapówki na Klasyk lub Ultra, organizator nie zwraca różnicy opłaconej już opłaty startowej.

Zasady rajdu:

 1. Start w rajdzie możliwy jest na każdym typie roweru lub jednośladu, który napędzany jest siłą mięśni. Nie jest możliwy start na rowerach i pojazdach z napędem elektrycznym i spalinowym.
 2. W rajdzie może wystartować każda osoba pełnoletnia, która ma świadomość swoich możliwości fizycznych. Organizator zaleca odpowiednie przygotowanie i wcześniejszy trening w jeździe długodystansowej, który może pomóc w zdobyciu niezbędnego doświadczenia.
 3. Każdy z uczestników startuje w rajdzie na własną odpowiedzialność, co potwierdza pisemnym oświadczeniem przed startem.
 4. Każdy z uczestników ma obowiązek poruszania się przez cały czas trwania rajdu w kasku sztywnym. Osoby nieposiadające kasku sztywnego nie zostaną dopuszczone do startu, a udokumentowane przypadki jazdy bez kasku w trakcie rajdu będą karane dyskwalifikacją.
 5. Każdy z uczestników deklaruje, że w dniu startu nie jest pod wpływem środków zakazanych przez POLADA i WADA oraz dobrowolnie podda się ewentualnej kontroli antydopingowej po zakończeniu rywalizacji.
 6. Uczestnik, u którego zostaną stwierdzone niedozwolone substancje o których mowa w pkt. 10 zostanie dożywotnio zdyskwalifikowany.
 7. W przypadku zmiany terminu wydarzenia z przyczyn niezależnych od organizatora uczestnikom przysługuje prawo zwrotu opłaty startowej lub bezkosztowe przepisanie na nowy termin.

Przebieg rajdu:

 1. Start Sudovia Gravel w każdym formacie odbywać będzie się w grupach startujących w stałych odstępach czasowych.
 2. Start formatu ULTRA zaplanowany jest na 17 maja 2024 r. od godziny 6:30. Start formatu ETAPÓWKA zaplanowany jest na 17 maja 2024 r. od godziny 8:00
 3. Start w drugim (18 maja 2024 r.) oraz trzecim (19 maja 2024 r.) dniu ETAPÓWKI rozpocznie się o godzinie 8:00 i odbędzie się wg odwróconej klasyfikacji z poprzedniego etapu tzn. najszybsi zawodnicy na trasę wypuszczeni zostaną jako ostatni.
 4. Start formatu KLASYK odbędzie się bezpośrednio po starcie drugiego etapu ETAPÓWKI w dniu 18 maja 2024 r. od godziny 9:00.
 5. Start formatu SPRINT odbędzie się bezpośrednio po starcie formatu KLASYK w dniu 18 maja 2024 r. od godziny 10:00.
 6. Limit czasowy dla uczestników Sudovia Gravel Ultra kończy się w niedzielę 19 maja 2024 o godzinie 22:00. Limit czasowy dla uczestników Sudovia Gravel Etapówka oraz Sudovia Gravel Klasyk kończy się o północy danego dnia.
 7. Czas przejazdu Sudovia Gravel ULTRA liczony jest od startu do momentu pojawienia się zawodnika na mecie. Obowiązuje zasada czasu netto.
 8. Czas przejazdu Sudovia Gravel ETAPÓWKA jest sumą czasów liczonych od startu do momentu pojawienia się na mecie etapu. Obowiązuje zasada czasu netto.
 9. Czas przejazdu Sudovia Gravel KLASYK jest sumą czasu liczonego od startu do momentu pojawienia się na mecie etapu. Obowiązuje zasada czasu netto.
 10. Czas przejazdu Sudovia Gravel SPRINT jest sumą czasu liczonego od startu do momentu pojawienia się na mecie etapu. Obowiązuje zasada czasu netto.
 11. Na trasie będą wyznaczone wirtualne punkty kontroli czasu, przez które musi przejechać każdy zawodnik aby zostać uwzględnionym w końcowej klasyfikacji.
 12. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w nadajnik GPS dostarczony przez organizatora, który będzie monitorować jego pozycję na trasie przez cały czas trwania rajdu.
 13. Śledzenie pozycji zawodników będzie możliwe poprzez stronę internetową rajdu i będzie mieć charakter ogólnodostępny dla wszystkich użytkowników.
 14. Każdy zawodnik będzie mieć możliwość pobrania trasy w formacie pliku .gpx, który można będzie wgrać na dowolne urządzenie do nawigacji (licznik GPS, smartfon, smartwatch etc.)
 15. Rajd ma formułę pełnej samowystarczalności. Zakazana jest każda forma zaplanowanej wcześniej pomocy z zewnątrz przez osoby nie biorące udziału w rajdzie.
 16. Zawodnicy mogą pomagać sobie wzajemnie podczas trwania rajdu.
 17. Zawodnicy sami decydują o odpowiedniej dla siebie strategii. W przypadku ultra możliwa jest jazda non-stop.
 18. Możliwe jest opuszczenie trasy w celach noclegu, zakupów, skorzystania z serwisu rowerowego, pomocy medycznej czy innych niezbędnych czynnościach dla ukończenia rajdu. Warunkiem jest powrót na trasę w tym samym miejscu, w którym się ją opuściło.

Zobowiązania uczestnika rajdu:

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad fair play i ducha sportowej rywalizacji.
 2. Uczestnik zobowiązuje się przejechania trasy samodzielnie, bez pomocy z zewnątrz.
 3. Uczestnika Ultra Sudovia Gravel oraz Sudovia Gravel obowiązują zasady korzystania z dróg publicznych oraz przepisy Kodeksu o Ruchu Drogowym.
 4. Uczestnik, który podejmie decyzję o wycofaniu się z rajdu zobowiązany jest do powiadomienia organizatora drogą telefoniczną/sms.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu nadajnika GPS po zakończeniu rajdu lub niezwłocznego odesłania na wskazany adres po decyzji o wycofaniu się z rywalizacji i opuszczeniu trasy przed metą.
 6. W przypadku uszkodzenia lub utraty nadajnika GPS uczestnik zostanie obciążony przez organizatora opłatą w wysokości 500 zł.
 7. Surowo zabronione jest pozostawianie śmieci na trasie rajdu, dlatego każdy zawodnik zobowiązuje się do zachowania zasad dbania o środowisko naturalne. Wszelkie udowodnione przypadki pozostawienia śmieci, które nie są biodegradowalne, będą karane dożywotnią dyskwalifikacją.
 8. Udział w wydarzeniu jest dobrowolny i odbywa się na własną odpowiedzialność uczestnika. Rekomenduje się posiadanie ważne polisy od odpowiedzialności cywilnej np. kolarskieOC.pl oraz następstw nieszczęśliwych wypadków np. kolarskieNNW.pl

Zobowiązania organizatora:

 1. Przekazanie uczestnikom pakietu startowego, w którym znajdą się przydatne dla uczestnika akcesoria i numer startowy.
 2. Wypożyczenie uczestnikom nadajników GPS do śledzenia pozycji na trasie.
 3. Zapewnienie wyników online dostępnych przez cały czas trwania wydarzenia – z podziałem na ULTRA, KLASYKA i ETAPÓWKĘ.
 4. Udostępnienie trasy w formie mapy oraz pliku .gpx wraz z opisem przebiegu.
 5. Wykonanie odprawy dla wszystkich zawodników przed startem z zakomunikowaniem najważniejszych zasad.
 6. Uhonorowanie każdego uczestnika, który ukończy zawody w wyznaczonym limicie pamiątkowym trofeum sportowym.
 7. Zapewnienie posiłku regeneracyjnego na mecie zawodów dla wszystkich uczestników Ultra Sudovia Gravel, którzy dojadą do mety w wyznaczonym limicie czasu. W przypadku rajdu etapowego Sudovia Gravel posiłek regeneracyjny będzie przysługiwał uczestnikom po każdym etapie.