Organizator

Za Sudovia Gravel stoją ludzie, których mieliście okazję poznać podczas Great Lakes Gravel – Paweł Kuflikowski oraz Filip Raczkowski, którzy na co dzień współtworzą redakcję Portalu kolarskiego #mtbxcpl. Portal od lat skupia się przede wszystkim na sportowej stronie kolarstwa górskiego, a w sezonie jesienno-zimowym na kolarstwie przełajowym. Zamiłowanie do cyclocrossu przełożyło się na powstanie społecznej inicjatywy Syrenka CX, w ramach której na terenie Warszawy odbywają się regularne otwarte treningi oraz seria wyścigów, na które z całej Polski zjeżdżają miłośnicy przełajów.

W przypadku Sudovia Gravel do ekipy dołącza pochodzący z Suwałk Piotrek Rutkowski, który na co dzień pracuje w banku, ale jego życiową pasją jest kolarstwo i ukochana Suwalszczyzna. Był rzecznikiem prasowym mistrzostw świata w kolarstwie torowym w Pruszkowie. Po przejechaniu wszystkich suwalskich asfaltów przerzucił się na gravela i piękno tej ziemi z perspektywy szutru chce pokazywać innym.

Regulamin Sudovia Gravel 2021

Główne założenia

 1. Regulamin opisuje zasady uczestnictwa w wyścigu rowerowym Sudovia Gravel, który przeprowadzany jest na terenie Województwa Suwalskiego oraz obszaru przygranicznego Polski i Litwy.
 2. Wyścig organizowany jest w dniach 18-20 czerwca 2021 w dwóch formułach:
  1. Ultra Sudovia Gravel – ultramaratonu rowerowego z zasadą samowystarczalności i możliwością jazdy non-stop w dniach 18-20 czerwca 2021;
  2. Sudovia Gravel – trzydniowego wyścigu etapowego ze startem i metą zlokalizowaną nad jeziorem Szelment;
 3. W wyścigu mogą wystartować tylko osoby pełnoletnie.
 4. Limit miejsc to 250 uczestników.
 5. Łączny dystans Ultra Sudovia Gravel oraz wyścigu etapowego Sudovia Gravel będzie liczyć około 450 km. Trasa poprowadzona jest po drogach szutrowych, polnych, leśnych oraz asfaltowych o możliwie najmniejszym natężeniu ruchu.
 6. Biuro wyścigu, start oraz meta zawodów zlokalizowane będą nad jeziorem Szelment.
 7. Udział w zawodach jest dobrowolny.
 8. Przestrzeganie zasad regulaminu jest obowiązkowe, a każdy zawodnik pisemnie akceptuje regulamin przed startem.
 9. Ideą wyścigu jest popularyzacja kolarstwa, aktywności fizycznej oraz walorów turystycznych regionu.

Zasady udziału w wyścigu i opłaty

Opłata rejestracyjna:

 1. Zgłoszenia do udziału należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie wyścigu sklep.gravel.love podając wszystkie wymagane informacje.
 2. Rejestracja zostanie uruchomiona 1 stycznia 2021 roku o godzinie 20:21.
 3. Po zarejestrowaniu się należy wnieść opłatę rejestracyjną w wysokości 100 zł przelewem na podany numer konta lub za pośrednictwem udostępnionych płatności natychmiastowych.
 4. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i jest potwierdzeniem chęci wzięcia udziału w zawodach.
 5. Po zarejestrowaniu się należy wnieść opłatę rejestracyjną w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku braku uregulowania, zgłoszenie zostaje anulowane i wraca do puli wolnych miejsc.

Opłata startowa:

 1. Opłata startowa jest kolejnym krokiem potwierdzającym udział w wyścigu i znalezienie się na liście startowej.
 2. Opłata startowa wynosi w zależności od wybranej formuły:
  1. Ultra Sudovia Gravel
   1. do 31.01.2021 r. – 200 zł
   2. do 31.03.2021 r. – 250 zł
   3. do 31.05.2021 r. – 300 zł
  2. wyścig etapowy Sudovia Gravel:
   1. do 31.01.2021 r. – 300 zł
   2. do 31.03.2021 r. – 350 zł
   3. do 31.05.2021 r. – 400 zł
 3. Opłatę startową należy wnieść na konto organizatora przelewem, w tytule wpisując “SUDOVIA GRAVEL 2021” + imię i nazwisko uczestnika oraz nr zamówienia podany w mailu.
 4. W przypadku rezygnacji z udziału w wyścigu opłata startowa podlega zwrotowi.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału na mniej niż 72 godziny przed startem nie będzie możliwości zwrotu opłaty startowej.
 6. W przypadku chęci przepisania pakietu startowego na inną osobę Organizator pobiera opłatę administracyjną w wysokości 50 złotych.

Zasady wyścigu:

 1. Start w wyścigu możliwy jest na każdym typie roweru lub jednośladu, który napędzany jest siłą mięśni. Nie jest możliwy start na rowerach i pojazdach z napędem elektrycznym i spalinowym.
 2. W wyścigu może wystartować każda osoba pełnoletnia, która ma świadomość swoich możliwości fizycznych. Organizator zaleca odpowiednie przygotowanie i wcześniejszy trening w jeździe długodystansowej, który może pomóc w zdobyciu niezbędnego doświadczenia.
 3. Każdy z uczestników startuje w wyścigu na własną odpowiedzialność, co potwierdza pisemnym oświadczeniem przed startem.
 4. Każdy z uczestników deklaruje, że w dniu startu nie jest pod wpływem środków zakazanych przez POLADA i WADA oraz dobrowolnie podda się ewentualnej kontroli antydopingowej po zakończeniu rywalizacji.
 5. Uczestnik, u którego zostaną stwierdzone niedozwolone substancje o których mowa w pkt. 10 zostanie dożywotnio zdyskwalifikowany.
 6. W przypadku zmiany terminu wydarzenia z przyczyn niezależnych od organizatora uczestnikom przysługuje prawo zwrotu opłaty startowej lub bezkosztowe przepisanie na nowy termin.

Przebieg wyścigu:

 1. Start wyścigu zaplanowany jest 18 czerwca 2021 r. o godzinie 6:00 i odbędzie w grupach. W pierwszej kolejności na trasę wypuszczone zostaną osoby biorące udział w Ultra Sudovia Gravel. Bezpośrednio po starcie „ultra” odbędzie się start zawodników, którzy wybrali wyścig etapowy Sudovia Gravel.
 2. W przypadku wyścigu etapowego Sudovia Gravel start w drugim oraz trzecim dniu rozpocznie się o godzinie 6:00 i odbędzie się wg odwróconej klasyfikacji z poprzedniego etapu tzn. najszybsi zawodnicy na trasę wypuszczeni zostaną jako ostatni.
 3. Ostateczna decyzja o wielkości i podziale grup startowych zostanie podjęta uwzględniając aktualną sytuację epidemiczną związaną z pandemią koronawirusa COVID-19 oraz obowiązujące przepisy sanitarne.
 4. Limit czasowy dla wszystkich uczestników wynosi 72 h brutto i liczony jest od momentu startu.
 5. Czas przejazdu Ultra Sudovia Gravel liczony jest od startu do momentu pojawienia się zawodnika na mecie. Obowiązuje zasada czasu netto.
 6. Czas przejazdu wyścigu etapowego Sudovia Gravel jest sumą czasów liczonych od startu do momentu pojawienia się na mecie etapu. Obowiązuje zasada czasu netto.
 7. Na trasie będą wyznaczone wirtualne punkty kontroli czasu, przez które musi przejechać każdy zawodnik aby zostać uwzględnionym w końcowej klasyfikacji.
 8. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w nadajnik GPS dostarczony przez organizatora, który będzie monitorować jego pozycję na trasie przez cały czas trwania wyścigu.
 9. Śledzenie pozycji zawodników będzie możliwe poprzez stronę internetową wyścigu i będzie mieć charakter ogólnodostępny dla wszystkich użytkowników.
 10. Każdy zawodnik będzie mieć możliwość pobrania trasy w formacie pliku .gpx, który można będzie wgrać na dowolne urządzenie do nawigacji (licznik GPS, smartfon, smartwatch etc.)
 11. Wyścig ma formułę pełnej samowystarczalności. Zakazana jest każda forma zaplanowanej wcześniej pomocy z zewnątrz przez osoby nie biorące udziału w wyścigu.
 12. Zawodnicy mogą pomagać sobie wzajemnie podczas trwania wyścigu.
 13. Zawodnicy sami decydują o odpowiedniej dla siebie strategii. W przypadku ultra możliwa jest jazda non-stop, lecz organizator ze względów bezpieczeństwa rekomenduje odpoczynek w nocy i jazdę przy świetle dziennym.
 14. W przypadku Ultra Sudovia Gravel zabroniona jest wcześniejsza rezerwacja noclegów przed startem wyścigu. Można dokonywać rezerwacji i planować dowolnie punkty noclegu zaraz po przekroczeniu linii startu.
 15. Możliwe jest opuszczenie trasy w celach noclegu, zakupów, skorzystania z serwisu rowerowego, pomocy medycznej czy innych niezbędnych czynnościach dla ukończenia wyścigu. Warunkiem jest powrót na trasę w tym samym miejscu, w którym się ją opuściło.

Zobowiązania uczestnika wyścigu:

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad fair play i ducha sportowej rywalizacji.
 2. Uczestnik zobowiązuje się przejechania trasy samodzielnie, bez pomocy z zewnątrz.
 3. Uczestnika Ultra Sudovia Gravel oraz Sudovia Gravel obowiązują zasady korzystania z dróg publicznych oraz przepisy Kodeksu o Ruchu Drogowym.
 4. Uczestnik, który podejmie decyzję o wycofaniu się z wyścigu zobowiązany jest do powiadomienia organizatora drogą telefoniczną/sms.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu nadajnika GPS po zakończeniu wyścigu lub niezwłocznego odesłania na wskazany adres po decyzji o wycofaniu się z rywalizacji i opuszczeniu trasy przed metą.
 6. W przypadku uszkodzenia lub utraty nadajnika GPS uczestnik zostanie obciążony przez organizatora opłatą w wysokości 500 zł.
 7. Surowo zabronione jest pozostawianie śmieci na trasie wyścigu, dlatego każdy zawodnik zobowiązuje się do zachowania zasad dbania o środowisko naturalne. Wszelkie udowodnione przypadki pozostawienia śmieci, które nie są biodegradowalne, będą karane dożywotnią dyskwalifikacją.
 8. Udział w wydarzeniu jest dobrowolny i odbywa się na własną odpowiedzialność uczestnika. Rekomenduje się posiadanie ważne polisy od odpowiedzialności cywilnej np. kolarskieOC.pl oraz następstw nieszczęśliwych wypadków np. kolarskieNNW.pl

Zobowiązania organizatora:

 1. Przekazanie uczestnikom pakietu startowego, w którym znajdą się przydatne dla uczestnika akcesoria i numer startowy.
 2. Wypożyczenie uczestnikom nadajników GPS do śledzenia pozycji na trasie.
 3. Zapewnienie wyników online dostępnych przez cały czas trwania wydarzenia – z podziałem na ultra maraton i wyścig etapowy.
 4. Udostępnienie trasy w formie mapy oraz pliku .gpx wraz z opisem przebiegu.
 5. Wykonanie odprawy dla wszystkich zawodników przed startem z zakomunikowaniem najważniejszych zasad.
 6. Uhonorowanie każdego uczestnika, który ukończy zawody w wyznaczonym limicie pamiątkowym trofeum sportowym.
 7. Zapewnienie posiłku regeneracyjnego na starcie oraz na mecie zawodów dla wszystkich uczestników Ultra Sudovia Gravel, którzy dojadą do mety w wyznaczonym limicie czasu. W przypadku wyścigu etapowego Sudovia Gravel posiłek regeneracyjny będzie przysługiwał uczestnikom po każdym etapie.